top of page

UPBACDA FUNDRAISER  |  UPBACDA BBQ  |  TINTO LAB INAUGURATION  |  CORONATION OF UPBACDA PRESIDENT

     PRINCE ENOH-EBIKA ASHUAGBOR

UPPER BANYANG PRESIDENTIAL SPEECH

THE CORONATION OF PRINCE ENOH-EBIKA ASHUAGBOR

                  UPPER BANYANG PRESIDENT

               DR. AKO TABETAH 

               CHAIRMAN AT THE 

UPPER BANYANG END OF YEAR PARTY

bottom of page